Mesuramentes y tratamientos

para frequentias

Oberonmessung1Mesuramentes de frequentia en Tenerife y tambien possibile a distancia

Lee mas... 

Technicos para rebalancar

su energia

EEMtestMesuramos y rebalancamos sus systemas mismas de energias de su corpore

Lee mas... 

"Baubiologie" y Geobiologia

para su habitacion

BaubiologieEarthingMesuramos todos influencias sobre su habitacion includo la energia misma de su casa.

Lee mas... 

Bienvenido a Ama-vita

Mobile.: +32(0)484 990 378

info@ama-vita.com

Actualmente estamos en el

Tenerife

 

Skype: reinhard.becker (Ama-vita)

Energia, salud y longevitad

Venta y training des systemas

Extra servicios para los professionales

Consultationes • mesurarmentes

Trainings • por empezal centros integrativos

"Baubiologie" y Geobiologia para su habitacion

Para passar su message aqui:

 

 

 

 

 

 

Su informationes estan confidential con Ama-vita.

Otra sitio internet (NL) - systemas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een zo professioneel en zo ver mogeijk holistisch te kunnen meten en ondersteunig en opleidingen te geven aan professionals en gezondheidsbewuste mensen is de missie van Ama-vita.

Om de gezondheid van de mens beter te kunnen verstaan is het goed om te weten wellke invloeden er zijn die ons welzijn bedreigen maar ook kunnen verbeteren. Hier een overzicht om beter te kunnen zien waar wij evtl. belastingen.

De integratieve methodes die wij toepassen en ook doorgeven geeft het meest voldoening door altijd gezond te blijven door de preventieve charakter van alle analyses, behandelingen en adviezen. Het is altijd gemakkelijker om iema nd gezond te houden en het lichaam terug in balance te brengen dan wachten totdat hij of zij ziek komt ....

"voorkomen is beter dan genezen!"

 

Wij hebben 4 niveaus in de integratieve aanpak:

1. Onderbewuste Psychologie

Interactie - 95% beïnvloedt de onderbewuste psychologie de bewuste

2. Bewuste Psychologie

Interactie en verzwakken en zelf blokkeren van de energie door de psychologie

3. Energie

Interactie en verzwakken van organen en weefsels door te lage of geblokkeerde energie

4. Medicine (klassieke en Frequenties...)

Organen en weefsels komen zwak en dan ziek

Negatieve externe invloeden

toxines, stralingen, geobiologie...

Positieve externe invloeden

Longevity-mat met frequenties, voeding en suppleties, behandelingen...

 

Niveau 4

De klassieke geneeskunde zoals wij ze hier in Europa kennen behandelt het 4de ni- veau. Onmisbaar voor de urgentiegeneeskunde bij ongevallen en voor het behandelen van de gevolgen. (operaties, osteopathie, Kinesietherapie.... )

Niveau 3

Energiegeneeskunde behandelt het lichaam en organen zo goed dat het lichaam dan terug in energetisch evenwicht komt. Aleen een lichaam met lage energie kan ziek komen. Het niveau 3 beinvloedt niveau 4 op een positieve manier (b.v. Energy Medici- ne met 9 energiesystemen). Dit niveau kan dus ook helpen om het lichaam en organen sterk (gezond) te houden.

Niveau 2 en 1

De psychologie behandelt de trauma’s en slechte celprogrammaties. Niveau 1 en 2 zijn in interactie met elkaar. Het niveau 1 beïnvloedt voor 95% het tweede als ook het der- de niveau in een negatieve wijze. Dit kan energiesystemen en meridianen blokkeren.

Eens wij weten dat de gezondheid niet van een maar van de 4 niveau’s afhankelijk is, wordt het duidelijk dat wij met de klassieke geneeskunde alleen niveau 4 toepassen en duidelijk de andere niveau’s missen.

Het werken op alle 4 niveau’s als ook het in acht nemen van de externe factoren is dus noodzakelijk om het best voor een gezond lichaam te zorgen.

 

“Holistic medicine” in de praktijk toepassen

A. Niveau een, niveau twee en niveau vier in enkele stappen oplossen

1. Basismeting met Metavital®Human (Oberon)

en analyse van de organen en plaatsen met het minst energie in het lichaam. Basis is TCM ( Traditionele Chinese Geneeskunde) met scalaire golven (Russische frequentie- geneeskunde). Bepalen van therapieplan met de klant volgens resultaten.

2. Meting van onderbewuste en bewuste trauma’s,

psychologische belastingen, situaties met verschillende groepen van mogelijke me- tingen. Meting van allergie en voedingsstoffen en voedings en allergielijst opstellen.

3. Tegenfrequenties en postieve frequenties programmeren

van belastingen (b.v. pathologie, microorganismen.... ) en ondersteunende producten (b.v. Homeopathie, Phytotherapie en vele meer) worden op water geprogrammeerd (dus wij maken uw eigen homeopathie aan) en wordt dit aan de klant meegegeven. Sommige producten zijn ook beter (b.v. prebiotica, Aloevera....)

4. Behandelen met het systeem en in MP3 vorm meegeven

De volledige behandeling wordt via spinmatrixen volgens Prof. Gariaev in MP3 omge- vormd en meegegeven. Deze afspeellijst kan de klant via oortjes in de broekzak doen afspelen zonder te moeten luisteren.

5. Psychologische situaties en trauma’s oplossen

Aanleren van het testen en verwijderen van deze belastingen die wij gemeten hebben. Stap voor stap kan de klant zo zijn lijst met trauma’s verwijderen.

6. Voedings en allergielijst opvolgen

Deze lijsten zijn opgesteld volgens de TCM met de 5 elementen, bloedgroep in situa- tie in lichaam en duodenum voor de allergieën. Deze kunnen ook via de psychologie weggewerkt worden.

7. Mogelijke Powerlight toepassen

om de rug en wervelcolom terug recht te zetten door de spieren die ze krom trekken terug volledig te ontspannen....

8. Vervolgmeting na 4 tot 6 weken

Een vervolgmeting zet alles terug vlug in kaart en kan de evolutie gemakkelijk in kaart gebracht worden. Dan ziet de therapeut/ dokter direct waar nog moet bijgewerkt wor- den en waar de grote verbeteringen zich doorzetten.

 

B. Niveau 3 oplossen

1. Energy Medicine toepassen

Energiegeneeskunde meten en verbeteren. Dit kan bij Ama-vita of op verplaatsing.

2. Longevity-mat toepassen

Wij verdelen systemen die een perfecte ondersteuning geven voor de klant. Alle cellen worden behandeld met de perfecte frequenties volgens Global Scaling. De mat bestaat in twee versies: de basisversie (Basic) en de intensiefversie (Pro). Dit systeem herstelt heel vele ongemakken die reeds lang voor een oplossing vragen.

C. Voor de therapeuten en dokters

Heel graag geven wij demonstraties van alle systemen en methodes om Holistic Medi- cine te kunnen toepassen. Opleidingen voor de systemen worden individueel gegeven en in de taal van de klant. Groepsopleidingen, workshops voor Energy Medicine en andere methodes zijn op afspraak mogelijk.

De beste methode om Holistic Medicine te leren kennen is ofwel een korte demonstra- tie of een volledige meting met een van uw klanten/patiënten als beste voorbeeld in de praktijk.

D. Voor de klanten die holistisch fit en gezond wensen te komen of te blijven

U kan bij Ama-vita en hun holistisch werkende professionele klanten terecht voor metingen ter plaatse of Ama-vita kan op afstand meten en via videochat alles bespreken. Het huis zelf beter meten en verbeteren is aangeraden indien u ‘s morgens moe wakker komt of over dag moe komt in uw huis.

In dit geval kunnen wij de huismetingen met de metingen van de klant combineren en lossen zo alles samen holistisch op:

1. Volledige huismeting en energie van het huis herstellen (ca. 4 - 5 uren)

2. Meting en behandeling met Metavital®Human (ook de psychologie en aanleren hoe trauma’s en psychologische blokkades weg te werken) (ca. 2 uren voroaf op afstand)

3. Meting van energie met Energy Medicine (ca. 1,5 uur)

4. Powerlight en Longevity-mat kunnen toegepast worden (gelijktijdig)

5. Aanleren van methodes zoals perfecte ademhaling, betere bloedcirculatie, etc. (ca. 30 minuten)

 

Bij een stappenplan in het center (zonder energieverlies thuis):

1. Starten met Metavital®Human basismeting (ca.1,5 tot 2 uur met take in; vervolgme- ting ca. 1 tot 1,5 uur)

2. Rechttrekken van de rug en traumaverwijdering in één met Powerlight (rug recht trekken door trauma’s eruit te halen) (45 min. en kan gecombineerd worden met basis- meting).

3. Psychologie met Metavitaal®Human meten en aanleren hoe deze kunnen verwij- derd worden (30 minuten en kan gecombineerd worden met basismeting)

4. Energy Medicine meten en toepassen (ca. 1,5 uur). Dit kan ook bij een eerste basis- meting met enkele kleine minitests getoond worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven

 

homecontact & routing • kalender • disclaimer

www.ama-vita.comwww.baubiologie-geobiology.comwww.longevity-systems.com

Camino pino Ines 84 • La Florida • ES-38434 Icod de los vinos • Santa Cruz de Tenerife • España • +32 484 990 378

Sint Petrus- en Paulusstraat 2 B - B-8800 Roeselare - Rumbeke • GSM.: +32 484 990 378 • info@ama-vita.com

Metingen, testmetingen, demonstraties op afspraak

amavitalogo1

Online a distancia possibile para usted:

Offeremos a los doctores differentias methodas y systemas para ayuntarlos en la medicina de frequencia, energetica, psychologica y tambien en "Baubiologie" y Geobiologica...

NLHomeAboutContact