Gedetailleerde overzicht van onze geofysische metingen

 

GeomagGeomagcloseup1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Driedimensionele meting van aardmagnetische velden

Regeneratie overnacht krijgen wij o.a. dankzij een goed aardmagnetisch veld...

Onze grootste zorg gaat daarom naar de slaapplaatsen en de invloed van het aardmagnetisch veld op ons lichaam. Met speciale en nauwkeurige meetsystemen wordendie in kaart gebracht.

Bepaalde natuurlijke produkten kunnen het aardmagnetisch veld wel iets positief veranderen, terwijl andere situaties zoals een auto in de garage onder uw slaapkamer, waterlopen, aardbreuklijnen.... zullen het negatief veranderen.

Bij een (veel) te hoge belasting is het verplaatsen van het bed naar een uitgemeten gunstige plek nog steeds het allerbeste alternatief.

Moe wakker komen = te grote belasting van het lichaam en dit waarschijnlijk door het aardmagnetisch veld gedurende de nacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieverliesmeting 

2. Energieverliesmetingen

In de nabijheid van elektrische toestellen zoals computers, faxen, keukentoestellen, maar ook in uw eigen auto ..ondergaan de cellen van uw lichaam stress (= cellstress). We meten uw energiepeil bij deze toestellen of in de auto en kunnen dus onmiddelijk het % energieverlies aantonen.

Vele mensen verliezen hun energie in hun auto tijdens het rijden, in het bureel en zeker in hun huis. De oorzaken zijn veelvoudig. Gelukkig kunnen deze gemeten, gevonden en verbeterd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

item12 

3. Elektrostressmetingen

De electrostress die op het lichaam zelf zit is altijd meetbaar overal in huis (slaapkamer, bureel, leefruimtes...). De E-stress komt meestal door de verschillende soorten E-smog.

Wanneer het lichaam een te hoge electrostress (soms extreem hoog) heeft, dus met andere woorden letterlijk onder spanning staat van allerlei belastende factoren zal dit volgende symptomen geven:

• overprikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel

• verzwakking bloedhersenbarrière, dus meer kans op meer gifstoffen in de hersenen

• samenklonteren van de bloedcellen, dus dik bloed en minder zuurstof

• verzwakking van het immuniteitssysteem

• vermindering van de vruchtbaarheid

• vermoeidheid en duizeligheid

• verhoogde bloeddruk

• verhoogde kans op hartritmestoornissen

• bij bomen sterfte van bladeren en/of boomkroon, afwijkingen...

• kanker door zuurstoftekort in de mitochondrieën

Metingsvoorbeeld: een niet geaarde luster in metaal versterkt de e-smog in het extreme van 80 Volt. De kleinere lamp toont bij de meting van de kabel een belasting van 5 Volt.

Een huis zonder e-smogbestraling bestaat in de praktijk niet omdat alle niet afgeschermde kabels (=99,9%) e-smog uitstralen.

 

 

 

 

 

 

item14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radioactiviteitbinnen1 

4. Radioactiviteitsmeting

Radioactiviteit is wellicht de minst bekende straling in huizen alhoewel wij leerden hoe gevaarlijk deze stralingen kunnen zijn. Daarom is het net zo belangrijk om deze meting te doen uitvoeren....Meer en meer raporten verschijnen over de hoge radongassen die overal opduiken met hun gevolgen.

Barsten in vloeren, radioactieve vloeren, tegels, beton.... laten dit radongas of ander radioactieve stof constant vrij en toont dit zeer professioneel meettoestel aan dat onze slaap- of werkplaats niet altijd een gezond plek is. Bij huismetingen vergelijken wij de basismetingen buiten het huis (dmv verschillende puntmetingen) met die van uw bedplaats, werkplaats... Is de afwijking te groot dan zou het beter kunnen zijn om het bed of het bureel te verplaatsen want de oorzaken kunnen meestal niet veranderd worden.

 

Radioactieve stenen met vliegas erin verwerkt en radioactieve pleister (b.v. MP 75 van Knauf) zijn voorbeelden van radioactiviteit die niet meer gemakkelijk te verminderen is. Kies daarom altijd biologische pleister (MP 75 van Duitsland = beige zakken i.p.v. wit, Lutece 2000 etc...). De witte zakken MP 75 zijn in de omringende landen verboden en worden voor landen geproduceerd die de radioactieve afval in vorm van vliegas mee laten verkopen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radioactiviteitbuiten1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrosmogmeter1Electrischeesmog1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Elektrische E-smog meten

De elektrische e-smog wordt gemeten met een driedimensioneel metende Electrosmogmeter in Volt per meter (V/m).

De belasting komt altijd van niet afgeschermde elektriciteit die deze e-smog uitstraalt. Met deze meting vinden wij ook de zogenoemde zwerfstroom (meestal verborgen in muren) die anders niet of zelden gemeten kan worden. Ook dit toestel werd bij ons vernieuwd en behoort nu tot de meest nauwkeurige elektrische e-smog meetsystemen.

Door de geometrische constructie en de signaalverwerking van de sensoren wordt de veldsterkte isotoop gemeten; dit betekent richtingsonafhankelijk en vanuit drie dimensies.

De resultaten worden rastermatig in kleur in kaart gebracht. Wij meten zowel het bed driedimensioneel en voeren hiermee ook puntmetingen uit. (b.v. elektrische toestellen, lusters etc...)

Metingsvoorbeeld van een bureelplaatsmeting met afgeschermde kabels: heel lage waarden ( = goede waarden) tonen dat deze werkplaats veilig is.

Beeld rechts: De meting toont precies van welke richting het meest e-smog komt (beeld boven) en kan zo ook een bed perfect driedimensioneel in een rastermeting in kaart gezet worden (foto midden rechts).

Optekeningen over een tijdsinterval behoren tot de mogelijkheid om de impact van het in- en uitschakelen van toestellen en stroom in het meetbereik duidelijk weer te geven. (foto rechts)

Door het feit dat geen 'normale elektriciteitskabel afgeschermd is meten wij in alle huizen elektrische E-smog. Deze zorgt voor E-stress en in combinatie met kunststoffen voor statische E-smog. Het saneren is hier bijna onmogelijk maar er bestaan mogelijkheden om automatisch de zekeringen doen uitgaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmogmagn 

6. Magnetische E-smogmeting (lage frequenties)

Laagspanningsmeterteken1Naast het magnetisch veld van moeder aarde en rond het lichaam van mensen ontstaan er ook magnetische velden rond iedere leiding waardoor elektrische stroom vloeit. We noemen deze laagfrequente magnetische velden of wisselvelden.

Zij kunnen ook door verliesstroom ontstaan die b.v. via de aarding of metaal een extra magnetisch veld opbouwt. De meest belastende elektromagnetische stralingen zijn te vinden bij transformatoren en elektromotoren (inductiekookvuur, keramisch kookvuur, dampkap, motoren van bedden...) alsook hoogspanningsleidingen (b.v. spoorwegen).

Metingsvoorbeeld: twee transvormatoren achter het hoofdeinde geplaatst in een verdeeldoos zorgten hier voor extreme bestraling met een ver gevoorderde kanker tot gevolg.

Pikant detail over de hoogspanningsleidingen van de spoorwegen en onze gezondheid

De elektromagnetische belasting is zo hoog dat de treinconducteurs heel regelmatig een knop moeten induwen om aan te tonen dat zij nog niet in slaap zijn gevallen.

Testen werden in Duitsland stop gezet om de resultaten zeker zo vlug mogelijkek te doen vergeten...

Hoe zeer deze hoogspaaningskabels op 2m boven onze hoofden ons belasten kan u aan de treinpendelaars zien....

Mensen die zeer dicht aan het spoorweg wonen, worden extreem belast door de 16,75 herzfrequentie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmogstatisch1 

7. Statische E-smog meten

Het verschil tussen de elektrische e-smog en de statische e-smog is dat de elektrische e-smog altijd van elektrische toestellen of producten komt, de statische van het materiaal zelf.

Dus kan een plastieken omhulsel van een elektrisch toestel zowel elektrische als statische e-smog uitstralen. Het beste voorbeeld van deze typische e-smog zijn de verdeeldozen en stroomkabels: zij stralen elektrische e-smog door de stroom en statische e-smog door het plastiek uit....

Alle stoffen zoals kledij, tapijt, gordijnen, dekens… en de elektrische systemen met b.v. plastieken onderdelen in het huis worden door de kleine Feldmühle gemeten naar hun statische electrosmogstraling. Deze zuigt de lucht aan en verwerkt de gemeten waarden direct naar de mobile computer voor puntmetingen.

De meetwaarden worden stuk voor stuk opgeslaan en tonen duidelijk wat de belastingen ervan zijn op het lichaam.

Metingsvoorbeeld: Veel te hoge belasting door een vliesdeken in het bed, hoge belastingen door hun sofa, bureelstoel, eetstoelen....

 

Deze metingen komen van een patiënte met lymfeklierkanker die hervallen was en ons heeft geconsulteerd om de oorzaken te vinden. Duidelijk zijn hier de waarden tot boven 10.000 V/m statische spanning terwijl de grenswaarden voor te werken 100 en voor te slapen 20 V/m zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogefrequentiemeting1 

8. Hoogfrequentiemetingen

Hoge frequenties ontstaan door Dect-telefoons (kan ook van de buren komen), draadloos internet, zendmasten, radarinstallaties, draadloze muis en toetsenbord... Dit toestel meet zelfs de nieuwe zeer hoge frequenties tot 10 Gigaherz die meer en meer opduiken.

Niettegenstaande dat altijd nog beweerd wordt dat hoge frequenties (vooral GSM-gebruik) onschadelijk zouden zijn geeft zelf de wereldgezondheids-organisatie toe dat ze mogelijks toch kanker en tumoren kunnen veroorzaken. Dit was voor de eerste keer dat een officiële instantie in deze richting toegevingen maakt.....

Metingsvoorbeeld (foto): meting van hoge frequenties van een watertoren komend.

Metingsvoorbeeld (statistiek): veranderingen in een dorp waar het voor het eerst een zendmast opgesteld werd. Nummer een van de problemen zijn vermoeidheid gevolgd door slaapstoornissen... Studies tonen duidelijk een hele reeks van gezondheidsproblemen aan en de schade is onvoorstelbaar. Deze start met ontstekingen als basis aan de epidemie van ontstekende ziektes...

Vooral het houden van een toestel tegen het hoofd geeft naast de heel schadelijke stralingen ook nog extra opwarming op de hersenen.... Hieruit kunnen hersentumoren ontstaan. Hierdoor werd in Italie voor het eerst in de geschiedenis een gerechtsoordeel uitgesproken dat een GSM verantwoordelijk was voor een dodelijke hersentumor.....

De eerste video van Dr. Dietrich Klinghardt is zeer aan te bevelen om te begrijpen wat deze stralingen met ons doen...

De combinatie van ongevraagde hoge frequentiebestraling door de zendmasten met de even ongevraagde en extreem hoge belasting door aluminium en barium in ons lichaam (besproeien door vliegtuigen) is een heel gevaarlijke combinatie. Het leervermogen wordt hierbij gestopt. Dr. Dietrich Klinghardt noemt die een 'volkswirtschaftlichen Wahnsinn'.

Historiek van onze microgolfoven

De Russen hebben de microgolfoven uitgevonden maar deze daarna verboden omdat zij veel te gevaarlijk waren voor de bevolking... en dan ontdekten de Amerikanen tijdens de oorlog dit systeem, hebben deze ontdekking meegenomen en gecommercialiseerd... De stralingen gaan dwaars door de voordeur... En ook dit is duidelijk meetbaar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StoorlijnenhuisTreesstressed1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Stoorlijnen, storende elementen en energie van het huis meten

E-smog en electrische spanningen zijn in onze 'civilisatie' zo hoog dat zich deze in verschillende lijnen van ca. 20 tot 40 cm breed concentreert. Deze stoorlijnen (Hartmann en Currie) werden volgens de dokters genoemd die deze eerst gevonden hadden. Bijkomend bestaan er ook natuurlijke stoorlijnen door aardbreuken en ondergrondse verschuivingen. Deze subtiele verstoringen kunnen het lichaam tot kanker toe verzwakken en uitputten.

De stoorlijnen worden gemeten en in kaart gezet. Wij kunnen de individuele stoorlijnen zelf omleggen of een veel betere oplossing aanbieden die heel het energieveld van het huis zo sterk verhoogt dat de stoorlijnen zelf niet meer meetbaar komen. Bovendien zorgt deze oplossing ook voor een hogere energie van het huis en minder energieverlies van de bewoners. Bovenop verhoogt deze oplossing de energiewaarde van het huis waardoor gelijktijdig het energieverlies van de bewoners van energieverlies naar méér energie komt. Ook dit meten wij natuurlijk alvorens deze oplossing aan te bieden.

Tot nu toe hebben wij in alle huizen met kankergevallen telkens extreme belasting door stoorlijnen gemeten. Meestal is het wel een aanhoping van de belastingen die het lichaam ziek maken.

Metingsvoorbeeld: Het plan van een huis met ingetekende stoorlijnen toont vlug waar gevaarlijke kruisingen zijn. De bomen tonen letterlijk dat zij daar niet wensen te blijven want precies op deze plaatsen lopen sterke geopathische stoorlijnen. Dit 'kankerbed' toont heel duidelijk de kruispunten waar de eerste en tweede kanker is uitgebroken. Deze persoon heeft helaas geen geluk gehad door de slaapplaats met haar partner te wisselen want beide waren sterk belast.

Storende objecte vallen op bij het systematisch doormeten van heel het huis op zijn energie en de energie per kamer. Storende elementen worden opgespeurd. De energie van het huis verbetert meestal door de storende elementen te verwijderen of te verbeteren.

Tot heden hebben wij zelden een huis van kankerpatiënten uitgemeten dat niet ten minste twee kruisende stoorlijnen precies door de plaats van de kanker had.

 

 

 

Kankerbedstoorlijnen1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ManuelBrust41zu1 

Schimmel en toxische stoffen meten

Bij een schimmelbelasting in het huis zien wij niet altijd de vochtige plekken indien deze verborgen blijven. Wij kunnen deze wel in de longen meten Ook andere toxische stoffen zoals asbest komt dan duidelijk naar boven..

Bij toxische belasting kan dit heel duidelijke zicht op de gifstoffen geven, die het lichaam belasten.

Bij schimmels zien de klanten ook direct of zij zelf reeds ermee bezmet zijn.

Door niet de lucht van de kamer te meten maar de directe impact in het lichaam kunnen zo veel beter de invloeden van de levensomgeving in kaart gezet worden.

Wetende dat niet biologische producten in de slaapkamer altijd gifstoffen bevatten meten wij tientallen gifstoffen die direct kunnen gelinkt worden met het inademen. Typische voorbeelden zijn de sneldrogende lijmen bij het produceren van de lattenbodems en de gifstoffen in de matrassen op die met ons neus op enkele cm afstand heel de nacht aan het ademen zijn.

Daarom bevelen wij ten zeerste aan om zo veel mogelijk ten minste uitsluitend met biologische producten te slapen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven

www.ama-vita.com

Gezondheidsinfo • Piloot- en Testcenter voor een holistische gezondheid

www.baubiologie-geobiology.com

Bouwbiologische metingen van huizen, burelen en grondstukken • Aarden, aardingsmateriaal en geologische geofysische meetinstrumenten

www.longevity-systems.com

Hightechsystemen voor uw gezondheid voor professionals en voor particulieren

www.ama-vita.com • Sint Petrus en Paulusstraat 2B, 8800 Rumbeke • Tel.: +32 (0)56 80 85 15 • info@ama-vita.com

Baubiologie - Geobiology - Earthing

Housewitbinnen

Persoonlijk advies/ consult:+32 (0) 484 990 378

Europe's most complete house analysis