GeomagLeie

Geopathie

De naam Geopathie (geo = betrekking hebbend op invloeden van de aarde; pathie = ziekmakend) verklaart zich zelf.

De geopathische invloeden op het aardmagnetisch veld komen vanuit de natuurlijke ondergrond. Dit kunnen gevolgen zijn van ondergrondse materialen zoals ijzererts, water, breuklijnen in de grond, holtes, verschillende soorten gesteentes etc... Ook de in het huis zelf gebruikte materialen kunnen gevoelig het aardmagneetveld verstoren dat in ons lichaam komt. Dit is bijvoorbeeld bij alle huizen zo die in moerasgebied werden gebouwd. Een goed voorbeeld zijn alle gebouwen dicht bij een waterloop waar voordien moeras was en nu appartementsgebouwen op dieptefondaties met super sterke en dragende betonplaten staan. Deze extra zware betonijzers vervormen het aardmagnetisch veld.

Het aardmagnetisch veld is verantwoordelijk dat wij deze kracht van deze velden over nacht kunnen opnemen en kunnen regenerern. Neem dit veld weg, wat bij de eerste Apollo-astronauten gebeurde, en de mens verzwakt en zou tenslotte overleiden. Daarom hebben alle ruimtevaarders nu magneetvelden mee in de ruimte....

Wij meten deze aardmagnetische velden driedimensioneel om hun impact precies in kaart te kunnen brengen. Een afwijking tot ca. 2.500 tot 3.000 nT (nanotesla) is toegestaan. Alles wat erboven is, belast het lichaam.

Kom ik moe wakker?

Heb ik een onrustige slaap?

Ben ik altijd op dezelfde plaats bijzonder moe nadien?

Deze kenmerken zijn typisch voor een slechte plaats door te grote verschillen in het aardmagnetisch veld. Bij een heel boekhouder in de regio West-Vlaanderen is hem opgevallen dat in twee jaar tijd reeds vier nieuwe persooneelsleden moesten op dezelfde plaats werken. De laatste vertrekkende vrouw heeft hem laten weten dat de werkplaats veel te onrustig was. Metingen bevestigden dat deze plaats heel schadelijk was. Door de burelen iets te verzetten en deze plaats vrij te laten (en de ijzeren kasten te aarden) was dit probleem opgelost.

Huizen dicht bij het water of huizen gebouwd boven gestort afval uit metaal geven meestal belastende resultaten. Hierboven een voorbeeld van een onlangs gemeten nieuwbouw dicht aan de Leie. Geen één slaapkamer was hier goed te keuren. De enige optie hier is het om veelvuldig het ontbrekend aardmagnetisch veld met de frequenties van de Longevity-mat te compenseren en materiaal toepassen dat de pieken toch voor ca. 25% kan uitbalanceren. Helaas hebben de daar eerder onder de vloer geplaatste plastieken 'bescherming tegen de aardstralen' geen enkele meetbare beschermende werking. Er bestaan trouwens geen aardstralen maar er is een aardmagnetisch veld of er zijn stoorlijnen (Hartmann, Currie, geopathische stoorlijnen).

 

Laat uw bouwgrond reeds geopathisch meten voordat u het contract tekent

Dit is de optimale situatie en bent u zeker wat u kan verwachten. Op een zuivere ondergrond bouwen is geen veiligheid dat niet toch iets in de grond zit dat uw bouwplan doet veranderen. Dan heeft u niet alleen zo een goede zicht op uw toekomstig te bebouwen oppervlakte maar kunt zeker zijn hoe gezond wel de ondergrond is.

 

 

 

Terug naar boven

www.ama-vita.com

Gezondheidsinfo • Piloot- en Testcenter voor een holistische gezondheid

www.baubiologie-geobiology.com

Bouwbiologische metingen van huizen, burelen en grondstukken • Aarden, aardingsmateriaal en geologische geofysische meetinstrumenten

www.longevity-systems.com

Hightechsystemen voor uw gezondheid voor professionals en voor particulieren

www.ama-vita.com • Sint Petrus en Paulusstraat 2B, 8800 Rumbeke • Tel.: +32 (0)51 80 85 15 • info@ama-vita.com

Baubiologie - Geobiology - Earthing

Housewitbinnen

Persoonlijk advies/ consult:+32 (0) 484 990 378

Europe's most complete house analysis