GeopathiestresbeeldenElectrohypersensitvitychart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwbiologie en gezondheid

Duizende onafhankelijke studies tonen aan wat stralingen in en rond het huis met ons doen. Deze studies zijn dikwijls in een complete tegenoverstelling van wat andere, door concerne georganiseerde studies aantonen. De grenswaarden die de regeringen vooropstellen mogen vergeleken worden met een snelheidsverbod op de straten met 1.000 km/ uur.... Blijkbaar kunnen enkele industrieël belangengroupen hier sterke invloed uitoefenen. Wij allen zijn hier de 'proefkonijnen' terwijl de uitkomsten van de internationale studies nu reeds de uitkomst weten te vertellen....

Ama-vita heeft de mogelijkheid om niet alleen de huizen bouwbiologisch op alle stralingen uit te meten. Wij kunnen ook mensen tot DNA-niveau en tot de mitochondrieën meten en direct zien, welke bouwbiologische belastingen in het lichaam meetbaar en belastend zijn. De resultaten van onze metingen bevestigen wat internationaal reeds sedert jaren aangetoond wordt. Wij zijn helaas zo veel met stralingen belast dat de nabije jaren pas de volle omvang van deze katastrophe in onze landen door de bevolking ook enigziens gelezen en ook begrepen wordt.

Ondertussen kunnen wij de bevolking via onze gezondheidspagina's en via de video's inlichten. Wij hopen dat de bevolking zo wakker wordt en dan de nodige consequenties trekt. Wij kunnen reeds veel zelf doen om de stralingsschade te beperken. Tegen de ongewenste bestralingen moeten wij ons verzetten zodat de regering de nodige acties neemt.

Een greep uit de studies en onze ervaringen geven hier feiten over de bestralingen en de gevolgen voor onze gezondheid. De zendmasten en hoge frequenties staan bovenaan omdat wij niet alleen tegen onze wil bestraald worden maar ook omdat van Baby tot volwassene persoon iedereen deze stralingen uitgezet is.... Hiermee dragen wij allen de gevolgen....

 

Zendmasten en GSM gebruik

Zendmasten stralen met meer dan 2 miljoenen herz (= 2.000.000 slagen per seconde) door stenen muren doorheen en wij hebben nog ontvangst. Onze hersenen werken aan 7,83 herz (7,83 slagen per seconde). Wat denkt u wat deze stralingen met onze hersenen doen?

GSMstralingenHersentumor door GSM gebruik

In Italië is het eerste gerechtsoordeel gevallen over een bediende die verplicht werd met GSM te werken en een hersentumor opgelopen heeft. Dat deze stralingen schadelijk zijn heeft reeds jaren geleden de Salford-studie bewezen. Toen liep het eiwit van de hersenen gewoon uit de cellen uit.... Wij kunnen het ook de 'leaky-brain-syndroom' noemen. Bij de officiële metingen wordt de impact van de stralingen zo gemeten dat de resultaten gedeeld worden door de volledige tijd zonder de gevolgen van de piekfrequenties te meten. Duizende studies zijn beschikbaar die aantonen hoe gevaarlijk deze stralingen zijn.

De gevolgen zijn reeds bekend en gaan van migraine tot kinderleukemie tot kanker en hersentumoren. GSM-toestellen zijn in feite mini-microgolfovens. Het verwarmen en oververhitten van de hersenen is afhankelijk van de tijd tijdens die wij de GSM aan ons hoofd houden. GSM-producenten schrijven zelf dat wij een afstand van ca. 15 mm moeten nemen van ons hoofd... Wie doet dit?

De I-phone en de erg in trek zijnde tablets wordt bij ingeschakeld internet als HUB gebruikt: telkens als iemand belt, wordt over u toestel de zendmastprestatie doorgegeven. Met andere woorden: u wordt extra hoog mee bestraald ook bent u niet aan het bellen. Ondertussen zijn de bijenbevolkingen in heel de wereld aan het sterven... door de impact van deze zendmasten. Telenet plaatst nu zelf plaatselijke antennes bij de mensen thuis om het netwerkt van hotsposts uit te breiden. Scholen en officiële gebouwen en ook kerktorens worden met antennes voorzien. Wat zij niet weten is dat de straling ook naar beneden gaat en niet alleen in andere richtingen zoals het aan hen verteld wordt...

De nieuwe wetgeving laat het toe om zonder vergunning antennes te plaatsen indien deze niet boven de hoogte van een gebouw komen.

Zelf de WHO is haar advies aan het omkeren en bevestigt nu (na duizende studies) dat GSM stralingen kankerverwekkend zijn. Bekijk de video op onze videopagina.

Hiermee kan zelf officieel niet meer beweerd worden dat GSM gebruik geen kanker kan veroorzaken. Hier de link naar een van de persberichten over dit gerechtsoordeel.

Kindertekeningenhogefrequenties1Invloed van de eerste zendmast in een Spaans dorp op de gezondheid van de bevolking (studie van Gupolo)

Een dorp in Spanje voor en na het installeren van de eerste zendmast. De verhoging van gezondheidsproblemen vastgesteld 6 maanden na installatie. Grootste bezwaren waren vermoeidheid gevolgd door slapeloosheid. En dit alles door een enkele zendmast....

Mirgraine, ADHD, Parkinson, Alzheimer, leukemie, kinderkanker en kanker waren nog nooit zo aan het stijgen dan nu en dit zijn maar enkele voorbeelden van de gevolgen.... Overzicht van deze studie zie eerste video van Dr. Dietrich Klinghardt op onze videopagina.

Bestraling door hoge frequenties in eigen huis en dit dag en nacht (24/7)

Hoge frequenties worden naast de zendmasten door dect-telefoons (24/70), GSM-toestellen, W-lan/ draadloos internet (24/7), microgolfoven, trackingsystemen zoals vele transpoortfirma's nu gebruiken... De resultaten van de 'Salford-study' laat geen twijfel over wat deze stralingen met ons doen. Deze frequenties braden letterlijk onze hersenen en lekken proteines eruit. Dit in combinatie met Aluminium en Barium dat in alle landen gesproeid wordt zorgt volgens Dr. Klinghardt voor neurologische ziektes. Onder anderen verhindert dit dat wij nog iets kunnen erbij leren. Hoe zeer dit vooral onze kinderen verandert toont een studie van Mexico waar aan twee groepen kinderen van 4 en 5 jar gevraagd werd om een tekening van een mens te maken. De eerste groep leeft nog in gebieden zonder zendmasten en eet relatief landelijke producten. De tweede groep woont in de hoofdstad.

Geschiedenis van de microgolfoven

Wist u dat de microgolfvoven door de Russen werd uitgevonden? Zodra zij gemeten hebben dat deze schadelijke hoge frequenties zelf nog door de voordeur afgeven en hoe schadelijk de werking ervan is, werd deze in Rusland onmiddellijk verboden. De hoge frequenties zijn bij de microgolfovens perfect meetbaar.... In Duitsland wordt dit toestel reeds zelf voor 'terrorisme' toegepast terwijl de locale politie niets kan vaststellen. De gevolgen van het gebruik van de microgolfoven is een voeding waar geen voedingswaarden meer in zit en bestraalde gebruikers. Een van onze metingen was een restauranthouder met een tiental microgolfovens waarvan de vrouw een hersentumor heeft opgelopen....

Inductievuren en keramische kookplaten en dampkappen

Een inductievuur straalt veel verder dan de kookpot en dit wordt helaas verzwegen. In Switserland is een jonge kook aan een inductievuur dood omgevallen. Na de opductie werd vastgesteld dat zijn hart letterlijk half gaargekookt was. Dit was de doodsoorzaak. Een keramische plaat en inductievuren geven electromagnetische stralingen af die bij langer en veelvuldig gebruik problemen inde buikzones van de gebruiker geven. Dampkappen hebben meestal de motoren ingebouwd. De afstand van de spoelen is telkens belangrijk omdat de straling met de afstand afneemt. Inductievuren zijn hier ver het schadelijkst en zouden moeten verboden worden. Helaas worden de maximale stralingsbelastingen zo hoog gezet dat alles in de 'Norm' blijft. U kan dit vergelijken met de snelheidsnorm van 1.000 km voor auto's en u heeft hier zeker niemand die deze noorm overschrijdt... U kan eens een test doen en een microgolfoven aanzetten met een vlieg die toevallig ernaast zit... Dan heeft u een idee wat deze stralingen zelf buiten de kookpot doen. Hier het resultaat...

Bij boven 200.000 nT straling is het resultaat niet verwonderlijk.... Het wordt moelijk om een grotere stralingsbron in huis te halen. De grenswaarden zijn 20 nT en af te raden vanaf 100 nT omdat dan deze stralingen kankerverwekkend zijn.

om21u45Mag3Lage frequentiemetingen tijdens de nacht door onbekende bronnen uitgestraald

Het is waarschijnlijk niet bekend dat op onregelmatige tijdpunten lage frequenties meetbaar zijn. Testmetingen in Kortrijk en Roeselare tonen dit duidelijk aan. De gevolgen werden door ons eens gemeten na het vaststellen van onverklaarbare lage zuurstofwaarden in de hersenen van een klant. Een steekproef werd op dezelfde nacht in Kortrijk bij een urenlange optekening van lage frequenties een plotse verhoging van deze stralingen van laat 's avonds tot in de vroege ochtenduren gemeten. De bron kwam van boven. Door het chronologisch meten van het lichaam hebben wij de impact van deze stralingen kunnen in kaart zetten. De resultaten geven stof tot nadenken wie hier met wat bezig is... De politie kan dit niet na gaan omdat zij niet over meetinstrumenten beschikken, die deze stralingen kan meten en verwijst naar de gemeente... Maar ook de gemeente beschikt niet over meetinstrumenten over die wij hier beschikken. De meetresultaten spreken voor zich wat dergelijke bestralingen nu met ons lichaam doen... De volgeschade bij dergelijke bestralingen kan het starten van kanker zijn. De technische oorzaak van kanker is een te kort van zuurstof in de cellen. Precies dit werd in de hersenen veroorzaakt. Oorzaken van deze stralingen zijn geen motoren in de gebouwen en kwamen de hoofdstralingen letterlijk van boven.

 

 

 

 

 

 

om00u38ESTeckO2Metingsvoorbeelden:

1. Meting van laagfrequente stralingen op 29.05.2015 om 21u45: plotse verhoging van lage frequenties gemeten.

2. Meting van zuurstof in de hersenen op 30.05.2015 om 00u38: extreeme tekorten van het zuurstof in alle hersenengedeeltes.

3. Meting van zenuwstelsel op 30.05.2015 om 00u38: sterke verstoring van het zenuwstelsel

4. Meting van laagfrequente stralingen op 30.05.2015 om 06u25: de bestraling is plots gestopt en de normale waarden werden terug gemeten.

Wie doet wat hier met de bevolking haar gezondheid?

 

 

 

 

 

 

om00u38ESTeckZSElektrische bedrading

In het verleden werden alle elektrodraden in metallen buizen verlegd. Deze moesten aan de aarding worden aangesloten. Vandaag zijn de buizen vervangen door de plastieken 'Flexitubes'. Verschil is dat deze de elektromagnetische stralingen niet meer tegen houden maar als e-smog versterkt door geven. Met km lange bedradingen in ons huis maar ook in de auto's is dit een van de ongezondste bouwmaterialen. Raar maar waar zijn afgeschermde Duitse kabels in België zelf verboden... omdat deze niet aan de Belgische normen voldoen (moeten harde kabels zijn). Hiermee wordt het onmogelijk om de bestaande bedrading in de flexibuizen te vervangen door afgeschermde kabels.

Pittig detail is dat de Belgische wetgeving zelf de Duitse afgeschermde en toegelaten kabels verbied waardoor het onmogelijk wordt om bestaande buizen in de muren met deze kabels te voorzien.

 

 

 

 

 

 

 

om06u25Mag1De Belgische wetgeving over het aarden

De Belgische wetgeving over het aarden heeft ca. 7 jaren geleden de wet veranderd: vanaf toen is het niet meer noodzakelijk om alle leidingen van sanitaire verwarmingsbuizen aan te sluiten aan de aarding. Redenering is dat de buizen wel uit plastiek zijn. Dat het water in de buizen toch nog stroom tot aan de radiatoren door geeft wordt hier eventjes vergeten. Op die manier kan niet alleen meer netwerk van metalen radiatoren gebruikt worden om e-smog af te voeren maar vormen deze metalen radiatoren een grote bron van e-smogversterkend materiaal. De wetgeving zorgt dus ervoor dat de e-smog zelf niet meer afgevoerd wordt. 80% van de nieuwe huizen worden met vloerverwarming gebouwd... zonder aansluiting aan de aarding. Dit garanteert niet alleen grote problemen voor het afvoeren van de e-smog maar geeft gelijktijdig de e-smog, komende van in de vloer verlegde elektrokabels, versterkt door aan de vloer. Wij creëren hiermee een 'stralende tegelvloer' die rechttreeks de e-smog aan onze voeten door geeft. Blootvoets lopen is in deze gevallen zeker niet meer aangewezen... Beter zou het zijn om toch alle metalen buizencircuits zoals gas, water, chauffage extra te aarden.

 

Radioactieve pleister in onze huizen

Wist u dat de meest verkochte pleister in België (Knauf 75) in de andere landen niet is toegelaten? Wist u dt er radioactief materiaal (vliegas) mee in is verwerkt om zo goedkoop van dit materiaal af te zijn? U kunt het verschil aan de kleur van de zakken zien: wit = België = radioactief en beige zakken komen van een andere fabriek en zijn voor Luxembourg, Duitsland en andere landen die iets strenger zijn dan België. Wij adviseren aan om natuurpleister te gebruiken en nog beter natuurlijke leem.

 

 

 

KankerbedstoorlijnenStoorlijnen op bijna alle slaapplaatsen van kankerpatiënten

Als wij de huizen van kankerpatiënten uitmeten zien wij telkens grote belastingen door het huis zelf. Naast de overgrote belasting van elektrische e-smog en soms lage frequenties stellen wij tot heden altijd vast, dat zich telkens stoorlijnen precies op de plaats van de kanker kruisen. Zo veel toeval bestaat niet....

Metingsvoorbeeld: Eerste kanker braak links uit en dan heeft de bewoner beslist om aan de andere kant te gaan slapen. Helaas was het daar even erg met twee zich snijdende wateraders die terug de energie van de patiënt verstoorde. Kanker is een multidisciplinaire toestand waarbij de geopathie en e-smog wellicht ook een groot deel als oorzaak op zich neemt Deze oorzaken worden tot vandaag bij kankerpatiënten niet systematisch onderzocht en verbeterd.

Ama-vita biedt u advies en verschillende metingen aan, die u helpen om gezonder en vitaler te wonen. Wij beschikken gelukkig ook over methodes en producten en systemen die doeltrefend de gezondheid van de bewoners verbeteren.... meetbaar natuurlijk. Hiervoor beschikken wij ook over verschillende meetsystemen die de positieve gevolgen op het lichaam direct kunnen meten.

 

 

Terug naar boven

www.ama-vita.com

Gezondheidsinfo • Piloot- en Testcenter voor een holistische gezondheid

www.baubiologie-geobiology.com

Bouwbiologische metingen van huizen, burelen en grondstukken • Aarden, aardingsmateriaal en geologische geofysische meetinstrumenten

www.longevity-systems.com

Hightechsystemen voor uw gezondheid voor professionals en voor particulieren

www.ama-vita.com • Sint Petrus en Paulusstraat 2B, 8800 Rumbeke • Tel.: +32 (0)51 80 85 15 • info@ama-vita.com

Baubiologie - Geobiology - Earthing

Housewitbinnen

Persoonlijk advies/ consult:+32 (0) 484 990 378

Europe's most complete house analysis